STUDIO BUSINESS CREATION

art of creating businessOnze overtuiging is dat succesvolle organisaties een externe focus hebben en continue acteren op externe ontwikkelingen. Omarm de verandering en heb lef. Lef is nodig om meer heterogeniteit en talent in te zetten in organisaties, dit is van levensbelang voor meer creativiteit en daarmee de continuiteit.

Onderscheidend zijn door talenten en creativiteit de ruimte te geven. Anders is niet altijd beter maar kan wel tot mooie nieuwe inzichten leiden waardoor er glans ontstaat. Hoe ontstaat er toegevoegde waarde vanuit individu en organisatie?

We werken samen met een netwerk dat zeer divers is. Brede expertise van techniek tot kunst van overheid tot bedrijfsleven, internationaal, kunst, business, hr, smart, engaged.


BEWEGING

Stilstaan is achteruitgang. Beweging is goed voor mens en organisatie. Dat betekent dat men nieuwe inzichten verkrijgt en fit to the job bent. Je bent zichtbaar. Je leert en er ontstaat vooruitgang.VISIE

De wereld om ons heen verandert snel. Internationalisering, digitalisering, virutal reality, big data, techniek, blockchain etc. etc. Oplossingen en organisaties worden nog altijd gebouwd door mensen.

De menselijke maat is terug. Want het is de mens die interpreteert, creeert, voelt en vernieuwing en innovaties adopteert en tot een succes kan maken.

We creeren oplossingen en business vanuit maatschappelijke ontwikkelingen op het snijvlak van mens,creativiteit/kunst en technologie. We omarmen de veranderingen en ontwikkelingen. Van daaruit creeren we nieuwe kansen en bieden we oplossingen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en steunen start ups.

Twee belangrijke uitgangspunten waar we in geloven:

1. Verbeeldingskracht

2. Nieuwe kennis en het delen van ervaringen  

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. (Albert Einstein)

Interim directie & management

Als het nodig is komen we zelf aan boord om de organisatie op te zetten, te veranderen of processen door te lichten en opnieuw vorm te geven. Hierdoor kan de organisatie op een nieuwe manier gaan werken of samenwerking.

Transitiesmanagement, herpositionering, innoveren, herstructurering en harmonisering van processen en organisaties zijn thema's waar we graag een bijdrage leveren.

Coaching - Talent


We helpen graag met het opleiden en begeleiden van medewerkers en versterken van teams. Uitgaande van het talent en de vele competenties die er aanwezig zijn. Coaching on the job, vanuit de huidige situatie naar gewenst resultaat.

Ook hier geldt het principe van toegevoegde waarde. Op welke wijze heeft een medewerker toegevoegde waarde voor de organisatie en is hij of zij succesvol in z'n rol.

We bieden ook corporate opleidingsprogramma's, interne academy ontwerp.

Onze specialisatie ligt op het gebied van RvT, Directies, HR, Sales en Marketing.


Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. (Albert Einstein)

Consultancy - change management

We geven u graag advies gebaseerd op onze kennis, netwerken of de ervaringen die we hebben opgedaan bij andere organisaties in profit en non-profit sector.

Omarm de verandering. Geen enkele organisatie ontkomt aan verandering gebaseerd op digitalisering, internationaliserin, herpositionering etc..

We adviseren op basis van toepasbaarheid en toegevoegde waarde en niet in de vorm van rapporten.

We zijn sidekick in meetingen of rondetafel gesprekken.

Externe reflecties, het voorhouden van spiegels kan scherpte brengen in de denkbeelden binnen de organisatie.

Sparringpartner voor directies om tot andere inzichten te komen en keuzes te maken.CONTACTEN EN NETWERKEN

We denken graag mee om samen te bepalen wie er nodig zijn om vervolgstappen te zetten in het creeren van waarde en business.

We hebben een groot netwerk in profit, non profit, onderwijs,zorg, cultuur, innovatie en kennisinstellingen.


WIE ZIJN WE

STUDIO BUSINESS CREATION is opgericht door Helma Hoving. Helma heeft een ruime ervaring in publieke en private organisaties op het gebied van verandermanagement, leiderschap, innovatie en development.

Netwerk en ervaring zijn te vinden via mijn linkedin profiel.

STUDIO BUSINESS CREATION is een vervolg op de Marketingfabrique. Marketing is nog steeds een basis van waaruit we werken maar er is meer organisatie en talent deskundigheid aan toegevoegd.

Bijv. accountmanagement heeft heel veel overeenkomsten met HR.

De ervaringen van klant en marktgericht opereren, organiseren passen we succesvol toe in (non)-profit organisaties en overheid.

SAMENWERKEN

STUDIO BUSINESS CREATION is een netwerkorganisatie. We werken samen met divers organisaties en professionals om voor u de juiste expertise in te kunnen zetten.

  • Universiteit Twente

  • DesignLab Twente

  • Weyond
  • Bredebieb platform

  • Alignmenthouse

  • Oicam

  • Present Media

  • en VELE anderen ..

ONZE ERVARINGEN


Retail (divers fashion, telefonie, verzorging)

focus op toegevoegde waarde, nieuwe business modellen, nieuwe retailconcepten, nieuwe samenwerkingen, voorraadbeheer

Start up's

ondersteunen van start ups's, markt, kosten structuur, businessmodel, toegevoegde waarde, inrichting keten etc..

KPN

diverse product introducties en innovaties

POST Mediaservice
concept ontwikkeling, talentontwikkeling, HR professionalisering  

KPN
verander trajecten, sales professionaliseren, marketing inrichting

Atos Origin
fusie en overname, due dilligence
professionalisering sales
internationaal

Business Schools Groningen, Twente, Leusden
verandermanagement - gezonde bedrijfsvoering
foducs op toegevoegde waarde,
organistie inrichting,
talentontwikkeling, opleidingsontwerp, recruitment,
internationaal

Musea en cultuur
verandermanagement - gezonde bedrijfsvoering
talentontwikkeling
vernieuwen en professionaliseren dienstverlening

Diverse advisering
boardroam advies strategie, inrichten en advies Raad v Toezicht,
advies innovatie en verandering,
talentontwikkeling, academy - opleidingen
recruitment en empowerment


Referentie Rijskmuseum Twenthe - De Museumfabriek

Arnoud Odding @linkedin sept 2020: Helma Hoving, elk vraagstuk heb je niet beetgepakt in de inmiddels meer dan vijf jaar dat je voor die twee mooie musea werkte? Eerst als adviseur/ontwikkelaar, toen als interim directeur, daarna als adjunct en het laatste jaar wederom als interim. En ook dit laatste halve jaar verbaasde je me keer op keer hoeveel onderwerpen je effectief en efficiënt ‘even’ beetpakte en ‘oplijnde’. Je laat een zakelijk fundament achter waar Karen Fehse prachtig op voort kan bouwen. Dank je wel en tot gauw. Ergens in Groningen ofzo :)